برچسب زده شده با : توریست

ضیایی رئیس شورای شهر کوهپایه گفت: حدود ۳۰ اثر تاریخی در شهر کوهپایه وجود دارد که پتانسیلی بسیار عالی و ارزشمند برای شهر کوهپایه است و وظیفه ما احیای آثار تاریخی و نگهداری آن است.