برچسب زده شده با : خانه شیخ جواهری،کوهپایه اصفهان

خانه جواهری یکی از دیدنی ترین خانه های کوهپایه است که از دوران قاجار به‌جا مانده و با معماری سنتی و قدیمی و خشت و گلی‌اش یک تکه جا مانده از بهشت در این شهر به نظر می رسد.