برچسب زده شده با : خانه های قدیمی

خانه جواهری یکی از دیدنی ترین خانه های کوهپایه است که از دوران قاجار به‌جا مانده و با معماری سنتی و قدیمی و خشت و گلی‌اش یک تکه جا مانده از بهشت در این شهر به نظر می رسد.

به نظر می رسد شایسته و به جاست که در احیای چنین سرمایه هایی که در حال ویران شدن است تلاش کرد و با مرمت و بازسازی آن ها شهر را از نظر فرهنگی و سنت های قدیمی معرفی کنیم و این خانه‌های قدیمی مانند گنجی در دل شهر کوهپایه خاک می‌خورد.