برچسب زده شده با : خدمت صادقانه

امام جمعه شهر کوهپایه گفت : در نظام اسلامی باید خدمت را سر لوحه اعمال خود قرار دهیم که اگر چیز دیگری انجام شود و پای تصفیه حساب به میدان بیاید روز قیامت مورد عذاب قرار خواهیم گرفت .