برچسب زده شده با : دربی

دربی اصفهان جمعه شب برگزار شد و تیم سپاهان با پشوانه و آرامشی که امیر قلعه نویی به تیم تزریق کرد ، توانست در روزهایی که ذوب آهن در گیر عدم تمرکز و حواس پرتی است . دو گل به این تیم بزند و صمن فتح دربی دومی جدول را تصاحب کند .