برچسب زده شده با : دفع حشرات

بیماری سالک در شرق اصفهان سال‌هاست وجود دارد و علی‌رغم اقدامات انجام گرفته هنوز آمار قابل توجه‌ای را به خود در این منطقه از استان اصفهان اختصاص می‌دهد، اخبار کوهپایه از شیوع دوباره این بیماری در بخش‌های شرق اصفهان گزارش می‌دهد.