برچسب زده شده با : دکتر بهشتی

امام جمعه شهر کوهپایه گفت: نمایندگان لازم است قوانینی تصویب کنند که به نفع طبقات متوسط و مستضعف باشد و نه قانون به نفع اشرافیان و متکبران باشد.