برچسب زده شده با : راهپیمایی پرشور و با شکوه روز جهانی قدس در کوهپایه

آخرین روز جمعه ماه مبارک رمضان مردم دیندار و ولایتمدار و روزه دار با وحدت و یکپارچگی خود حماسه ای دیگر را در شهر کوهپایه آفریدند