برچسب زده شده با : روستای زفره

روستای زفره از توابع کوهپایه در مرداد ماه طرحی را کلید زده که در جلسه شورای روستا به تصویب رسیده است بر مبنای این طرح مقرر شده که تمامی مراسمات که در مسجد روستا برگزار می شود پذیرای به دور از تجملات مرسوم و معمول صرفا با چای و خرما انجام شود.

همت بلند خانواده‌ای کویر نشین، سرسبزی و حیات را به زمین تشنه شرق اصفهان هدیه داده است.