برچسب زده شده با : شهرستان کوهپایه،کوهپایه اصفهان،بیدمشک،اصفهان،درخت بید،بخش کوهپایه،شرق اصفهان،باغستان کوهپایه

گياهي است از نژاد بيد كه اندازه آن از بيد معمولي كوچك‌تر ولي سنبله‌هاي آن داراي اسانس معطري است. گل‌هاي آن قبل از برگ‌ها ظاهر مي‌شود و اسانسي كه از اين گياه گرفته مي‌شود، به نام عرق بيدمشك، هم براي معطر كردن شربت استفاده مي شود و هم داراي خواص درماني بالاست.