برچسب زده شده با : فرمانده دلها

اردوی فرمانده دلها معرفی کننده چهره های شاخص شهدای ۸ سال دفاع مقدس به ویژه فرمانده دلها حاج حسین خرازی است