برچسب زده شده با : قاضی عسکر

فرماندار شهر اصفهان با اشاره به مشکل آب در شهر اصفهان که بعضی مناطق شهر قطعی آب دوازده ساعت را نیز تجربه کرده اند، گفت: آب شرب و کشاورزی و مشکل اشتغال از مشکلات اساسی شهر اصفهان است.