برچسب زده شده با : مدیر کانال

در تحولات حوزه رسانه و شبکه‌های اجتماعی خیلی زود خبر متن‌محور جای خود را به گزارشات تصویری از جلسات داد و مدیرانی یافت شدند که علاقه داشتند برای ثبت گزارش عملکرد، فقط عکسشان از یک جلسه منتشر شود.