برچسب زده شده با : مرحع تقلید

امام جمعه شهر کوهپایه گفت: سخنان مقام معظم رهبری یک منشور و قانونی است که اگر مسوولان کشور کلمه به کلمه آن را اجرا کنند هیچ کجا کم نمی اورند.