برچسب زده شده با : پایگاه

در تقابل سپاهانی‌های سابق در تیم استقلال خوزستان و سپاهان اصفهان، این عبداله ویسی بود که توانست پیروز دیدار شود و یک شکست دیگر به پرافتخارترین تیم لیگ تحمیل کند.