برچسب زده شده با : چمن کاری

هر چند شهرداری‌ها در تلاشند خود را با بحران آب عجین کنند اما بدون شک در نگاه یک مصرف‌کننده تبر تیز پر مصرفی را هنوز در دست دارند و خواسته یا ناخواسته لبه تبرشان نیم نگاهی به تشدید بحران آبی دارد.