آرشیو روز: آذر ۳۰, ۱۳۹۷

مدیر آبفا شهر کوهپایه از کاهش 17 درصدی هدر رفت آب درشهر تودشک خبر داد.