آرشیو ماه: فروردین ۱۳۹۹

رئیس شورای شهر تودشک در مورد اقدامات پیشگیرانه از بیماری کرونا در این شهر توضیحاتی داد.

استاد حوزه و دانشگاه در مورد فضیلت های شب نیمه شعبان و روز نیمه شعبان توضیحاتی را داد.

ابتلای بیش از 20 نفر در کوهپایه به بیماری کرونا تکذیب شد.