تصاویر| راهپیمایی مردم سجزی در روز جهانی قدس - اخبار کوهپایه