تصاویر| راهپیمایی مردم کوهپایه در روز جهانی قدس - اخبار کوهپایه