تصاویر| کوهنوردان کوهپایه بر بام مرکزی ایستادند - اخبار کوهپایه