فیلم| گرد و غبار و کاهش دید در کوهپایه - اخبار کوهپایه