کوهپایه با پتانسیل جاده ترانزیتی می‌طلبد که قطب فروشگاهی شرق اصفهان باشد
کوهپایه با پتانسیل جاده ترانزیتی می‌طلبد که قطب فروشگاهی شرق اصفهان باشد
رئیس شورای بخش کوهپایه جاده ترانزیت در بخش کوهپایه را یک فرصت ایده ال دانست و افزود: متأسفانه ما نتوانستیم از این امتیاز استفاده کنیم می‌طلبید که کوهپایه یک‌قطب فروشگاهی در شرق اصفهان باشد.

احمد لطفی در گفت‌وگو با خبرنگار اخبار کوهپایه اظهار کرد: اولویت اول شورای بخش کوهپایه ارائه خدمات عمومی در سطح بخش‌، اولویت دوم عملیات عمرانی، اولویت سوم فرهنگ و حفظ جایگاه بخش و اولویت چهارم صنعت توریست در بخش است.

رئیس شورای بخش کوهپایه با اشاره به اقدامات انجام گرفته برای ایجاد بسترهای جذب گردشگر، تصریح کرد: در این مورد حدود ۱۷ نقطه در بخش، برای طرح گردشگری پیش بینی شده است ولی به دلیل پراکنده بودن جمعیت بخش هیچ شخصی حاضر به سرمایه‌گذاری در این مورد نشده است چراکه بازگشت سرمایه نخواهد داشت.

وی افزود: دو سرمایه‌گذار بخش کوهپایه را آنالیز کردند و درنهایت این جواب را داده که اگر همه جمعیت بخش را که در یک نقطه جمع کنیم می‌توانیم یک مجموعه کامل بزنیم و می‌گوید من می‌توانم این مجموعه را به‌صورت قسمت به قسمت در نقاط مختلف بخش بزنم اما بازهم سرمایه من بازنمی‌گردد و باید تسهیلات و سرمایه‌گذاری شش برابر شود.

رئیس شورای بخش گفت: بنابراین نه دولت زیر بار این موضوع می‌رود و نه سرمایه‌گذار و شرایط طوری نیست که سرمایه، سرمایه‌گذار برگردد.

وی با شاره به پتانسیل‌های خوب تاریخی در بخش کوهپایه، افزود: راه‌اندازی این بناها به‌عنوان مکانی برای حضور گردشگران سرمایه‌گذاری زیادی می‌خواهد اما همه دنبال لقمه آماده هستند.

لطفی در ادامه گفت: ما بناهایی داریم که حتی هنوز بین خود مردم بخش ناشناخته است؛ ما باید برای استفاده از توریست حداقل خدمات را ارائه دهیم؛ ما نیاز به سازوکاری مشخص برای جذب درامد از توریست داریم.

رئیس شورای بخش کوهپایه جاده ترانزیت در بخش کوهپایه را یک فرصت ایده ال دانست و افزود: متأسفانه ما نتوانستیم از این امتیاز استفاده کنیم می‌طلبید که کوهپایه یک‌قطب فروشگاهی در شرق اصفهان باشد.

انتهای پیام/