کم لطفی مسئولان در جذب نیروی بومی بخش کوهپایه
کم لطفی مسئولان در جذب نیروی بومی بخش کوهپایه
رئیس شورای بخش کوهپایه گفت: در 10 سال گذشته در جذب نیروی بومی بخش کوهپایه کم لطفی شد؛ در حال حاضر همه دل می سوزانند امّا گاهی این دلسوزی ها نوش دارو بعد از مرگ سهراب می شود.

احمد لطفی در گفت و گو با خبرنگار اخبار کوهپایه اظهار کرد: اگر ۲۰ سال گذشته را مرور کنیم می بینیم که اکثر فرهنگیان شرق اصفهان از کوهپایه بودند و همچنین تا سال ۸۵ اکثر کارمندان وزارت کشور در شرق از این منطقه منصوب شدند؛ امّا مدیران شهرهای دیگر در آن زمان آسیب شناسی کردند و با سرمایه گذاری در جذب نیروی پایه در سطح حداکثری توانستند گوی سبقت را از بخش کوهپایه بگیرند.

رئیس شورای بخش کوهپایه تصریح کرد: جذب نیرو در ادارات طبق آگهی استخدام انجام می شود و این نیرو به مدت ۳۰ سال برای آن سازمان کار می کند، امّا اگر بخواهیم دلیل اینکه در ادارات ما نیروهای غیر بومی زیادی مشغول به کار هستند را بررسی کنیم دلیل را باید در ۱۰ سال قبل جست و جو کرد.

وی افزود: اگر امروز می بینیم که در ادارات بخش کوهپایه تعداد قابل توجهی نیروی غیر بومی سر کار هستند، نشان دهنده این است که در ۱۰ سال گذشته سرمایه گذاری در این زمینه صورت نگرفت.

رئیس شورای بخش کوهپایه با بیان اینکه اولویت بیشتر ادارات جذب نیروی بومی است که از هر نظر به صرفه است، تصریح کرد: در برخی ادارات و بانک ها ما اصلاً نیروی بومی نداریم و یا تعداد کمی مشغول به کار هستند.

لطفی خاطرنشان کرد: در ۱۰ سال گذشته در جذب نیروی بومی بخش کوهپایه کم لطفی شد؛ در حال حاضر همه دل می سوزانند امّا گاهی این دلسوزی ها نوش دارو بعد از مرگ سهراب می شود، ما باید نهال بکاریم و از آن حفظ و نگهدرای کنیم نه اینکه ببینیم درختی نیست و این سرمایه گذاری زمان بَر است؛ باید دست به دست هم بدهیم و اکنون برای ده سال آینده نهال بکاریم.

وی با اشاره به کار در کارخانه ها و کارگاه های تولیدی این بخش خاطرنشان کرد: با پیگیری های انجام شده اولویت در بکارگیری در شهرک های صنعتی با نیروی بومی شد و بسیاری از مدیران کارخانه ها در یکسال گذشته همکاری خوبی در این زمینه انجام دادند.

رئیس شورای بخش کوهپایه در ادامه بیان کرد: متأسفانه نسل جوان بخش ما بسیاری از کارها را قبول نمی کنند، در حالی که اول هر کاری سخت است؛ ما در بخش کوهپایه آمار بیکاری پایینی داریم؛ اشتغال داریم ولی همه دنبال صندلی و میز هستند و کمتر به سمت شغل های فنی و خدماتی می روند.

انتهای پیام/