تصاویر| تودیع و معارفه رئیس شورای تبلیغات اسلامی بخش کوهپایه
تصاویر| تودیع و معارفه رئیس شورای تبلیغات اسلامی بخش کوهپایه
با حضور رئیس شورای هماهنگی و تبلیغات استان اصفهان حسن رجبی به عنوان رئیس شورای هماهنگی و تبلیغات بخش کوهپایه معرفی و از زحمات مصطفی شجاعی تجلیل به عمل آمد.

انتهای پیام/