با انجام واکسیناسیون فرهنگیان، چالش‌های سال جدید در ایام پساکرونایی کاهش می‌یابد
با انجام واکسیناسیون فرهنگیان، چالش‌های سال جدید در ایام پساکرونایی کاهش می‌یابد
مدیر آموزش و پرورش شهرستان کوهپایه ضمن درخواست یک عمل جهادی از جامعه فرهنگیان برای ارتقاءسطح آموزش مجازی، شروع سال جدید تحصیلی آموزشی را با چالش کمتری نسبت به سال قبل دانست.

به گزارش اخبار کوهپایه، سعید صدری در رابطه با چالش های شروع سال جدید پساکرونایی عنوان کرد: با انجام واکسیناسیون کرونای فرهنگیان، چالش های جدی ورود به سال جدید در ایام پساکرونایی رو به کاهش می رود.

او همچنین به صحبت های علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونادر گردهمایی رؤسای مناطق آموزشی کشور واکسیناسیون گستردۀ فرهنگیان را راه حل چالش های سال تحصیلی پیش رو دانست.

رئیس ادارۀ آموزش و پرورش شهرستان کوهپایه همچنین خطاب به خانواده ها و جامعۀ فرهنگی کشور گفت: می گویند در بهترین شرایط در حالت مجازی پنجاه درصد مطلبی که باید مورد آموزش قرار گیرد به دانش آموز انتقال می یابد. حالا اگر آموزش از لحاظ کمّی و کیفی معیوب باشد، این درصد از این هم پائین تر می آید.

وی افزود: برای همین می طلبد که همکاران کاری جهادی انجام بدهند و با کلاس های جبرانی و همکاری خانواده ها، دانش آموزان را به جبران خسارات تحصیل ناشی از کرونا ترغیب کنند.

انتهای پیام/