۵۱  طوطی از متخلفی در شهرستان نایین کشف و ضبط شد.
۵۱  طوطی از متخلفی در شهرستان نایین کشف و ضبط شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نایین گفت: ۵۱عدد طوطی که بصورت غیر مجاز حمل و قاچاق شده بود کشف و ضبط شد.

به گزارش اخبار کوهپایه، علیرضا رضایی گفت: در راستای جلوگیری از تخلفات شکار و صید و با همکاری ایستگاه بازرسی شهید شرافت شهرستان نایین مأمورین یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان نایین موفق شدند تعداد ۵۱عدد طوطی که بصورت غیر مجاز حمل و قاچاق شده بود را کشف و ضبط کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نایین گفت: در این رابطه یک متخلف شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: در این راستا پرونده متخلف همراه با مستندات به مراجع قضایی معرفی شد.

بر اساس بند ج ماده ۱۰ قانون شکار و صید حمل، عرضه و صدور اجزای بدن جانوران وحشی زنده یا کشته شده بدون مجوز سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است.

همچنین بر اساس ماده ۳۱ قانون شکار و صید، خرید، فروش و نگهداری، کلیه جانوران وحشی بدون اخذ مجوز قانونی ممنوع بوده و جرم تلقی می‌شود و یگان حفاظت محیط زیست در اجرای وظایف ذاتی خود با متخلفین این عرصه برابر مقررات برخوردی قاطع می‌ کند.

انتهای پیام/