پیش بینی راهکار کنترل خطر در بازدید از کوه روستای جشوقان
پیش بینی راهکار کنترل خطر در بازدید از کوه روستای جشوقان
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: تیم تخصصی برای بازدید از این سنگ متشکل از راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، مدیریت بحران و سازمان زمین‌شناسی بود.

منصور شیشه فروش در گفت و گو با خبرنگار اخبار کوهپایه اظهار کرد: گزارش رسید که در شهرستان کوهپایه روستای جشوقان سنگی مشرف به کوه روستا است و نگرانی ایجاد کرده است، ما یک تیم تخصصی را برای بازدید از این محل فرستادیم.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه بازدید از این محل توسط تیم تخصصی انجام شد، عنوان کرد: تیم تخصصی برای بازدید از این سنگ متشکل از راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، مدیریت بحران و سازمان زمین‌شناسی بود.

شیشه فروش بیان کرد: یک ارزیابی میدانی از وضعیت خطرپذیری و ارتفاعات روستا بعمل آمد، در این محل سنگی به واسطه انقباض و انبساط، بارندگی و شرایط جوی درز و شکاف هایی در آن ایجاد شده بود و نگرانی این بود که سنگ پایین بیوفتد.

وی افزود: بقایای سنگی که در این منطقه و در  سال های گذشته افتاده بود نیز مشاهده شد، راهکارهای مؤثری در این زمینه پیشنهاد و همچنین مقرر شد دانشکده زمین شناسی دانشگاه اصفهان و سازمان زمین شناسی یک بررسی فنی از وضعیت مقاومت و جنس سنگ های این منطقه انجام دهند.

رئیس کل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: پس از این بررسی فنی دانشکده زمین شناسی سازمان زمین شناسی باید ببینند چه راهکاری وجود دارد، آیا باید سنگ را در آنجا تحکیم سازی کرده  یا اینکه جداسازی شود و راهکار کنترل خطر را در این محل پیش بینی کنیم؛ پس از انجام این بررسی، تأمین اعتبار برای اجرای طرح انجام شود.

انتهای پیام/

 

انتهای پیام/