فروش انشعاب فاضلاب با شرایط ویژه و اقساط ۳۶ ماهه
فروش انشعاب فاضلاب با شرایط ویژه و اقساط ۳۶ ماهه
مدیر اداره آب و فاضلاب شهرستان کوهپایه گفت: براین اساس خرید انشعاب فاضلاب جزء اقدامات ضروری از سوی مردم بوده و شهروندان می توانند با  پرداخت 30 درصد نقد و مابقی به صورت اقساط 36 ماهه، نسبت به خرید انشعاب فاضلاب مناطقی که مشمول هزینه آماده سازی میشوند اقدام کنند.

عباس رحیمی در گفت و گو با خبرنگار اخبار کوهپایه اظهار کرد: بر اساس آیین نامه عملیاتی شرکت های آب و فاضلاب، واگذاری انشعاب و آب و فاضلاب به متقاضیان لازم و ملزوم هم هستند.
مدیر اداره آب و فاضلاب شهرستان کوهپایه تصریح کرد: به همین دلیل در مناطقی که زیر ساخت های لازم برای واگذاری انشعاب فراهم شده است، مشترکین باید به منظور جلوگیری از آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی و نیز ارتقاء سطح بهداشت عمومی نسبت به خرید و نصب انشعاب فاضلاب اقدام کنند.
رحیمی افزود: براین اساس خرید انشعاب فاضلاب جزء اقدامات ضروری از سوی مردم بوده و شهروندان می توانند با  پرداخت ۳۰ درصد نقد و مابقی به صورت اقساط ۳۶ ماهه، نسبت به خرید انشعاب فاضلاب مناطقی که مشمول هزینه آماده سازی میشوند اقدام کنند.
رحیمی در تشریح این موضوع عنوان کرد: در مکان هایی که فاضلاب جدید کشیده می شود نیز برای رفاه حال مشترکین شرایط اقساطی در نظر گرفته شده است.
عباس رحیمی ادامه داد: در بخشی از شهر تودشک در حال ایجاد پکیج فاضلاب هستیم، هنگامی که این پکیج تکمیل شود، شهروندان در این بخش می توانند نسبت به درخواست انشعاب فاضلاب اقدام وجهت پرداخت به صورت اقساط اقدام نمایند.
وی خاطرنشان کرد: واگذاری انشعابات جدید آب و فاضلاب در شهر کوهپایه نیز به صورت ۳۰ درصد نقد و مابقی طی چند قسط انجام خواهد گرفت.

انتهای پیام/