تصاویر| واژگونی کامیون حامل بار پرتقال
تصاویر| واژگونی کامیون حامل بار پرتقال
امروز کامیون حامل بار پرتقال، درمحور نائین_اصفهان (بین روستای مشکنان تا جزه) حوالی ساعت ۵ صبح امروز واژگون شد.

انتهای پیام/