عکس نوشت| مزرعه حسین آباد کوهپایه به نام اوقاف سند خورد
عکس نوشت| مزرعه حسین آباد کوهپایه به نام اوقاف سند خورد
معاون امور ثبتی و حقوقی اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: در راستای دریافت اسناد مالکیت رقبات در سال جاری یک هزار و ۸۰۰ سند برش برنامه داشته ایم, تا امروز یک هزار و ۸۶۱ سند دریافت شده است که بیش از برنامه نیز تحقق داشته ایم.

انتهای پیام/