تصاویر| کوهنوردان کوهپایه بر بام مرکزی ایستادند
تصاویر| کوهنوردان کوهپایه بر بام مرکزی ایستادند
گروه گوهنوردی کوهپایه به بام استان مرکزی قله دمیر با ارتفاع سه هزار و 505 متر صعود کرد.

عکاس: امیر میرزایی

انتهای پیام/