پیش بینی برداشت ۲۲۰ تن گندم در اصفهان
پیش بینی برداشت ۲۲۰ تن گندم در اصفهان
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: پیش بینی می شود امسال در کل استان حدود ٢٠٠ هزار تن گندم آبی و ٢٠ هزار تن گندم دیمی داشته باشیم و در مجموع ٢٢٠ هزار تن مجموع گندم امسال استان باشد.

به گزارش اخبار کوهپایه، پیمان فیروز نیا اظهار کرد: سطح زیر کشت گندم در پاییز و کشت به موقع استان، نزدیک به ۴٠ هزار هکتار بود، با توجه به باز شدن آب در بهمن ماه مجددا کشت گندم انجام شد، حدود هفت هزار هکتار نیز کشت تاخیری داشتیم و در مجموع ۴٧ هزار هکتار کشت گندم استان بود.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان عنوان کرد: وضعیت مزارع گندم استان خوب است، با توجه به اینکه بارندگی ها در منطقه شرق خوب نبود ولی آبی که به این منطقه تزریق شد توانست عملکرد اقتصادی خوبی داشته باشد.

*پیش بینی می شود امسال در کل استان حدود ٢٠٠ هزار تن گندم آبی و ٢٠ هزار تن گندم دیمی داشته باشیم

فیروزنیا بیان کرد: پیش بینی می شود امسال در کل استان حدود ٢٠٠ هزار تن گندم آبی و ٢٠ هزار تن گندم دیمی داشته باشیم و در مجموع ٢٢٠ هزار تن مجموع گندم امسال استان باشد.

وی افزود: برآوردهایمان این است که حدود ١۴٠ تا ١۵٠ هزار تن خرید تضمینی از کشاورزان انجام شود، با توجه به قیمت گندم که امسال توسط دولت تعیین شد و نرخ آن ١٠ هزار و ۵۰۰ تومان برای گندم است و همچنین هزار تومان جایزه برای تحویل درنظر گرفته اند و مجموع آن ١١ هزار و ۵٠٠ تومان است، قیمت آن خوب تعیین شده و امیدواریم کشاورزان محصولشان را به موقع تحویل مراکز خرید بدهند.

پیمان فیروزنیا اذعان کرد: مراکز خرید ما از اکنون آماده خرید گندم کشاورزان در سطح استان و ٢٨ شهرستان استان هستند، در مناطق گرم استان خرید گندم آغاز شده است و طبق آمار، روزانه خرید گندم انجام می شود.

*همه شهرستان های استان کشت گندم دارند

مدیر امور زراعت خاطرنشان کرد: شهرستان های مهم در زمینه تولید گندم، اصفهان، برخوار، شاهین شهر، سمیرم و بعد از آن تمام شهرستان هاست چرا که در تمام شهرستان ها کشت گندم وجود دارد.

فیروزنیا گفت: بواسطه نرخ گندم اعلامی از طرف دولت، رسیدگی کشاورزان به مزارع گندم خوب بوده و به لحاظ تغذیه و آبیاری مزارع و مبارزه با علف های هرز اقدامات به موقع انجام گرفته است و به همین جهت مزارع در وضعیت مطلوبی به سر می برند.

*در سال جاری ۴ هزار تن بذر یارانه دار آبی و دیم بین کشاورزان توزیع شد

فیروز نیا اظهار داشت: در سال جاری بذر یارانه دار آبی و دیم بین کشاورزان توزیع شد و مقدار آن نزدیک به چهار هزار تن بود، حدود دو هزار هکتار مزارع تکثیر بذری گندم برای امسال پیش بینی شده که پیش بینی می کنیم علاوه بر گندمی که بصورت دانه تحویل دولت داده می شود، تولیدی بالغ بر شش هزار تن خرید از مزارع بذری داشته باشیم.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: همچنین امسال کود شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه نیز به میزان کافی برای کشاورزان تامین و بین آن ها توزیع شد.

انتهای پیام/