عکس نوشت| تنها مرکز تشخیص اعتیاد در شرق اصفهان
عکس نوشت| تنها مرکز تشخیص اعتیاد در شرق اصفهان
رئیس هیات مدیره خیریه سیدالشهدا کوهپایه گفت: مرکز جامع سلامت شهر کوهپایه حدود یک هزار و ۸٠٠ متر در دو طبقه افتتاح شد.

انتهای پیام/