محکومیت واحد آلاینده به پرداخت جریمه نقدی در شهرک صنعتی سجزی
محکومیت واحد آلاینده به پرداخت جریمه نقدی در شهرک صنعتی سجزی
دادنامه محکومیت واحد ریخته گری آلاینده در شهرستان اصفهان، صادر شد.

به گزارش اخبار کوهپایه به نقل از از اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اصفهان، با پیگیری های متعدد قضایی کارشناسان این اداره در خصوص فعالیت واحد ریخته گری در شهرک صنعتی سجزی، رای محکومیت برای این واحد آلاینده صادر شد.

رأی صادره منجر به محکومیت واحد مذکور به پرداخت مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال و مبلغ سیصد میلیون ریال بدل از شش ماه حبس تعزیری در حق صندوق دولت و مبلغ پنجاه و سه میلیون ریال در حق اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان شد.

انتهای پیام/