بکارگماری اتباع خارجی غیرمجاز در تمامی مشاغل ممنوع شد
بکارگماری اتباع خارجی غیرمجاز در تمامی مشاغل ممنوع شد
مطابق ماده ۱۲۰ قانون کار بکارگماری اتباع خارجی غیرمجاز در تمامی مشاغل ممنوع است.

به گزارش اخبارکوهپایه به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان کوهپایه؛ کارفرمایانی که اقدام به بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار نمایند طبق بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بابت هر روز اشتغال غیرمجاز کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه مشمول جریمه گردیده و در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد، همچنین مطابق با ماده ۱۸۱ قانون کار کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز استفاده نمایند به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

انتهای پیام/ ز