مشارکت بیش از ۴۱ هزار خیر اصفهانی با مراکز نیکوکاری
مشارکت بیش از ۴۱ هزار خیر اصفهانی با مراکز نیکوکاری
فرکانس مهربانی، روی خط ۵۴۶ مرکز نیکوکاری در سطح استان اصفهان جریان دارد.

به گزارش اخبارکوهپایه به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد، علی اخلاقی معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان، با تاکید بر اینکه فرهنگ انفاق و احسان بامردمی کردن امور خیر در جامعه شکوفا می شود، اظهار داشت: با استقرار ۵۴۶ مرکز نیکوکاری در نقاط مختلف سطح استان، امور خیر و دستگیری از نیازمندان، با مشارکت ۴۱ هزار و ۲۰۰ نیکوکار جریان گرفته است.

علی اخلاقی، وجود مراکز نیکوکاری در محلات را به سیگنال های رادیویی تشبیه کرد و ادامه داد: این مراکز با هدف شناسایی نیازمندان و خیران در محله ها و مناطق شهری و روستایی شکل گرفت تا نیاز خانوارهای نیازمند را اطلاع رسانی و برای مرتفع نمودن آنها تلاش کند و اکنون با استقرار ۵۴۶ مرکز نیکوکاری در سطح استان، فرکانس مهربانی روی خط مراکز نیکوکاری جریان گرفته است.

وی با بیان اینکه هرچه فاصله از فرستنده کمتر شود، سیگنال مهربانی قوی تر است، افزود: ما معتقدیم که کار خیر را مردمی کنیم چرا که اگر این مسیر در دست چند نهاد و دولت باشد، فرهنگ انفاق، ایثار و احسان آنچنان که شایسته است شکوفا نمی شود و قطعا مشارکت ۴۱ هزار و ۲۰۰ نیکوکار اصفهانی با مراکز نیکوکاری نشانگر مردمی شدن امور خیر در جامعه است.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان اصفهان، گفت: خرسندیم که مردم همیشه در صحنه اصفهان برای حمایت از ۱۴۷ هزار و ۵۸۰ نیازمند شناسایی شده و مددجویان تحت حمایت این نهاد در مراکز نیکوکاری، پیشتاز بوده و در سال جاری تاکنون ۵۰۹ میلیارد تومان به صورت نقد، کالا و ارائه خدمات کمک رسانی کرده اند.

انتهای پیام/ ز