خبر خوب مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان برای متقاضیان نهضت ملی مسکن در کوهپایه
خبر خوب مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان برای متقاضیان نهضت ملی مسکن در کوهپایه
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: در شهر کوهپایه در موضوع بحث تامین زمین والحاق مشکلاتی وجود داشت که تدابیر لازم اندیشیده شده والحاق صورت گرفته است و درحال فرایند واگذاری بصورت تکواحدی است.

به گزارش اخبارکوهپایه، کوهپایه یکی از شهرهایی است که با توجه به وجود صنایع در مجاورت این شهر در حوزه مسکن با تقاضای زیادی روبروست و قیمت اجاره و خرید در این شهر قابل توجه و در سال های اخیر با افزایش روبرو بوده است.
یکی از طرح هایی که بنظر می رسید بتواند این وضعیت را دگرگون کند واگذاری زمین در طرح نهضت ملی مسکن است که البته بعد از کش و قوس فراوان یک مرحله از این طرح در شهر کوهپایه واگذار شد.
اما ادامه این واگذاری ها با وقفه روبرو شد و به یکی از دغدغه‌های متقاضیان این طرح در این شهر مبدل گشت.
علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار اخبار کوهپایه در این باره اظهار کرد: در شهر کوهپایه در موضوع بحث تامین زمین والحاق مشکلاتی وجود داشت که تدابیر لازم اندیشیده شده والحاق صورت گرفته است و درحال فرایند واگذاری بصورت تکواحدی است.

انتهای پیام/ ج ز