احداث و تعمیر ۱۶۰ واحد مسکونی مددجویان چادگان در سال ۱۴۰۲
احداث و تعمیر ۱۶۰ واحد مسکونی مددجویان چادگان در سال ۱۴۰۲
سال گذشته ۱۸ واحد مسکونی با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد و ۱۸ میلیون تومان احداث و به خانواده های تحت حمایت کمیته امداد چادگان واگذار شد.

به گزارش اخبارکوهپایه به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، لهراسب شملی رییس کمیته امداد امام خمینی(ره)شهرستان چادگان با ارائه گزارشی از عملکرد این نهاد در ارائه خدمات مسکن به نیازمندان، گفت: سال گذشته ۱۸ واحد مسکونی با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد و ۱۸ میلیون تومان احداث و به خانواده های تحت حمایت واگذار شد.
لهراسب شملی با اشاره به مشارکت خیران و گروه های جهادی در احداث و تکمیل منازل مددجویی، ادامه داد: ۲۹ واحد مسکونی دیگر با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد نیز در حال ساخت و تکمیل است.
وی با بیان اینکه توجه به تامین مسکن امن از جمله اقدامات شاخص کمیته امداد است، افزود: ۱۴۲ باب منزل مددجویی در طول سال گذشته با اعتباری به ارزش ۴۶۹ میلیون تومان نیز تعمیر و فضای جانبی مورد نیاز مساکن خانوارهای تحت حمایت احداث شد.
ریاست کمیته امداد شهرستان چادگان با قدردانی از خیران در زمینه کمک به تامین مسکن مددجویان، گفت: تامین مسکن از جمله اولویت های اساسی هر خانوار است که با حمایت نیکوکاران و مساعدت گروه های جهادی، این اولویت برای خانوارهای نیازمند تحت حمایت این نهاد تامین می شود.
انتهای پیام/ ز