فیلم| گرد و غبار و کاهش دید در کوهپایه
فیلم| گرد و غبار و کاهش دید در کوهپایه
وزش باد شدید تا نسبتا شدید و گرد و غبار بسیاری از مناطق شهرستان کوهپایه را در بر گرفته است.