فیلم| همایش پیاده روی  خانوادگی در شهر کوهپایه
فیلم| همایش پیاده روی  خانوادگی در شهر کوهپایه
همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت دهه کرامت در شهر کوهپایه برگزار شد.