برچسب زده شده با : شهرستان کوهپایه،شهر کوهپایه،کوهپایه اصفهان،ورزش،حرکت کششی،حرکات کششی،ورزش کوهپایه،بخش کوهپایه،ورزش حرفه ای،تناسب اندام،اهمیت ورزش،کوهپایه،

کارشناس حوزه ورزش گفت: حرکات کششی به تمرین کشش یک عضله یا گروه عضلانی در تمام طول آن اشاره دارد، اگرچه ممکن است حتی روی ان دقیق نشده نباشیم، اما کشش در واقع یک رفتار طبیعی و غریزی است