اردوی یکروزه پایگاه فرهنگی مسجدالحسین
اردوی یکروزه پایگاه فرهنگی مسجدالحسین
اردوی یکروزه پایگاه فرهنگی امام حسین به امازاده ناصرالدین بن موسی بن جعفر

به گزارش اخبار کوهپایه در حاشیه برگزاری کلاس‌های اوقات فراغت پایگاه فرهنگی مسجدالحسین کوهپایه اردویی یک روزه به امامزاده ناصر الدین بن موسی بن جعفر انجام گرفت.

انتهای پیام / ابوالفضل اعرابی