شهرداران از آب، هوا و خاک شرق اصفهان درآمدزایی کنند
شهرداران از آب، هوا و خاک شرق اصفهان درآمدزایی کنند
شهردار تودشک گفت: نظر صریح معاون عمران وزیر کشور این بود که باید از آب، هوا و خاک شرق اصفهان با فکر شهرداری ها از این پتانسیل درآمد زایی و به نفع شهر استفاده شود.

به گزارش اخبار کوهپایه؛ محمد رضا مجلسی  بعد از پایان جلسه شهرداران شرق شهرستان اصفهان با معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور که اواخر شب گذشته برگزار شده بود، اظهار کرد: معاون عمرانی وزیر کشور قول قیر یارانه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان به تمام شهرداری های شرق اصفهان را داد.

شهردار تودشک تصریح کرد: در این جلسه قول داده شد مبلغی برای پرداخت بخشی از حقوق و مزایای عقب مانده شهرداری ها تخصیص یابد که البته مبلغ  آن را مشخص نکردند.

وی افزود: برای شرکت های پسماند به صورت گروهی در شهرداری ها بودجه ویژه در سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است که به شرکت تعاونی پسماند شرق اصفهان به شهرداری ها تعلق می گیرد تا بتوانند کارخانه بازیافت را احداث و از منافع آن استفاده کنند.

مجلسی در ادامه عنوان کرد: معاون عمران وزیر کشور تأکید داشت که شهرداران شرق اصفهان از پتانسیل طبیعت و جاده برای درآمد زایی استفاده و شهر خود را به یک  مرکز گردشگری و جذب توریست تبدیل کنند.

این شهردار همچنین گفت: یکی دیگر از دستاوردهای این نشست این بود که قول داده شد وزارت کشور کمک می کند ساختمان های آتش نشانی که نیمه تمام است به طور ویژه برای شهر سجزی، کوهپایه و تودشک که در مسیر جاده ترانزیتی قرار دارند تکمیل شود.

وی همچنین افزود: آقای جمالی نژاد گفت ماشین های آتش نشانی و خودرو های سبک امداد نجات برای سال آینده خریداری و تعدادی از ساختمان ها را به ماشین های آتش نشانی و ماشین های امداد و نجات تجهیز می کنیم.

مجلسی تصریح کرد: معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور معتقد بود که شهرداران از پتانسیل های شرق اصفهان استفاده کنند.

این شهردار همچنین اعلام کرد که نظر صریح معاون عمران وزیر کشور این بود که باید از آب، هوا و خاک شرق اصفهان با فکر شهرداری ها از این پتانسیل  درآمد زایی و به نفع شهر استفاده شود.

انتهای پیام/