برچسب زده شده با : ابفای کوهپایه

رئیس ابفای کوهپایه گفت: با اصلاح خطوط فرسوده انتقال و انشعابات، شاهد کاهش 70 درصدی وقوع حوادث در منطقه بودیم همچنین شهر تودشک بعنوان پایلوت کشوری بمنظور کاهش هدر رفت آب از طریق اصلاح شبکه فرسوده انتخاب شد چراکه با اصلاح شبکه فرسوده در شهر تودشک هدر رفت آب در این شهر 15 درصد کاهش یافت.